You are here: Home » News » Story » 诚信的中文故事

诚信的中文故事

Views:20     Author:Site Editor     Publish Time: 2019-04-30      Origin:Site

凡出演,信为先。  《弟子规》

信,诚也。《说文》

诸已之谓信。《孟子》

信,言合于意也。《墨子经》

信者,诚也。专一不移也。《白虎通·情性》

定身以行事谓之信。《国语·晋语》

期果言当谓之信。《贾子道术》

民不求其所欲而得之谓之信。《礼记·经解》

信誓旦旦。《诗·卫风·氓》

反贼无信!吾不幸误中汝奸计也!《三国演义》

牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。《左传·曹刿论战》

信而见疑。《史记·屈原贾生列传》


孔子曰:人而无信,不知其可也.  

孔子曰:诚者无常之本,百行之源也;信者无伪而已。

言必信,行必果;一言九鼎,一诺千金

人无信不立,国无信必衰

图片30

图片29

QUICK LINK

CATEGORY

CONTACT INFO

 ATTN: Jennifer
 Tel: +86-591-83848337
 E-mail: lyheng66@lyheng.com.cn
 Phone: 13950291603
 Add: No. 29 Ju YuanZhou Industrial Zone, No.618 JinShan RD Fuzhou Fujian China.

SUBSCRIBE

Be the first to know about our lastest products.
Contact Us